فهرست بستن

توقعات نخبگان بخش معدنی کشور از نمایندگان مجلس یازدهم که تا امروز برآورده نشد!!

امروز با خبر شدم که نماینده محترم شاهرود جناب آقای علی اصغر خانی که ظاهرا عضو محترم کمیسیون عمران مجلس هم هستند با تکیه بر اطلاعات نادرست اظهارات عجیبی را در تخریب…

اصلاحیه بخش معدنی برنامه هفتم (ویرایش چهارم- نسخه ی پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن و تلفیق)

اصلاحیه بخش معدنی برنامه هفتم (ویرایش چهارم- نسخه ی پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن و تلفیق)

الف-ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه (محتوای خروجی کمیسیون صنعت و معدن)1-تغییر ما هوی بندهای فصل 6 پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از…