فهرست بستن

ارکان 5 گانه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی

آنچه مسلم است  در حوزه معدن و صنایع معدنی ظرفیتهای کشور بسیار بیشتر از فعالیتعای بالفعل این حوزه است . در بخش اکتشاف و بخصوص در کامودیتی‌هایی مثل آهن،مس،طلا،سرب،روی،آلومینیوم وبقیه کامودیتی‌های اصلی…