فهرست بستن

ایرادات وارد براولین تصمیم دولت سیزدهم در مورد تولید و واردات ماشین آلات سنگین معدنی( شیوه نامه 60/56615 مورخ 1401/2/26 )

در جلسه یکصد و سی ام ستاد تسهیل که در مورخ 06/02/1401 تشکیل شد مقرر گردیده است ؛ ماشین‌آلات تولیدی در شرکتهای سازنده داخلی ماشین‌آلات به سه دسته ؛ با سابقه ساخت،…