فهرست بستن
تماس با ما.....

اگربه‌ مشـاوره در حـــوزه‌های؛

ســــرمــــایـه‌گــــــذاری،طـــراحـــی، نــظارت و مدیــریــت مــعدن و صنــایع مـعدنـی نیازدارید با ما تماس بگیرید.

راه های ارتـباطـی را مـی‌تـوانیــد از موارد زیـر انتـخاب کنیـدـ

جــــهت ارتـــــباط بــــــــرای تـماس با مهندس محمـــــــدتـقی رادمـــان با شــــماره زیر تــماس حاصــل فرمایید.

09126549199